І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на 03.04.2019 року, що до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 03.04.2019 за переліком  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить – 1969303 (Один мільйон дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста три) простих акцій.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>