Звітність

Регулярна річна інформація

Звіт за 2022 рік – оприлюднено 27.04.2023 р.

Звіт за 2021 рік – оприлюднено 29.12.2022 р.

Звіт за 2020р.

Звіт за 2019 рік – оприлюднено 30.04.2019р.

Звіт за 2018 рік – оприлюднено 25.04.2019р.
Звіт за 2017 рік – оприлюднено 26.04.2018р.
Звіт за 2016 рік – оприлюднено 25.04.2017р.
Звіт за 2015 рік – оприлюднено 11.04.2016р.
Звіт за 2014 рік – оприлюднено 28.04.2015р.
Звіт за 2013 рік
Звіт за 2012 рік

Нерегулярна (особлива) інформація
 
 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 27.04.2023
Протокол річних ЗЗА за 2022рік
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 1 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 2 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 3 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 4 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 5 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 6 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 7 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 8 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 9 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 10 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 11 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 12 26.04.2023р.
Протокол лічильної комісіі про підсумки голосування 13 26.04.2023р.
 
Повідомлення про зміну посадових осіб 26.07.23 року
Повідомлення про зміну посадових осіб 27.04.2023
Повідомлення про зміну посадових осіб 05.01.2023 р.
Повідомлення про зміну посадових осіб 22.12.2022
Повідомлення про зміну посадових осіб 17.10.2022 р.
Повідомлення про зміну посадових осіб 28.01.2022 р.
Повідомлення про зміну посадових осіб 13.10.2023р
 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 22.12.2022
Протокол річних ЗЗА за 2021 рік
 
 
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 17.12.2021р.
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 08.09.2021р
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 05.05.2021р
Про зміну складу посадових осіб емітента 31.03.2021р
 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  31.03.2021р
Протокол Личильної комісії для комісії та повидомлення про пидсумки голосування  31.03.2021р
 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
Прийняття рішення про попередню згоду на вчинення значних правочинів – оприлюднено 28.03.2018р.
Прийняття рішення про виплату дивідендів – оприлюднено 28.03.2017р.
Про зміну складу посадових осіб емітента  – оприлюднено 28.03.2017р.
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – оприлюднено 28.03.2017р.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства – оприлюднено 31.03.2017р.

Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 07.12.2023