Звітність

Регулярна річна інформація:

Звіт за 2019 рік – оприлюднено 30.04.2019р.

Звіт за 2018 рік – оприлюднено 25.04.2019р.
Звіт за 2017 рік – оприлюднено 26.04.2018р.
Звіт за 2016 рік – оприлюднено 25.04.2017р.
Звіт за 2015 рік – оприлюднено 11.04.2016р.
Звіт за 2014 рік – оприлюднено 28.04.2015р.
Звіт за 2013 рік
Звіт за 2012 рік

Нерегулярна (особлива) інформація
 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
Прийняття рішення про попередню згоду на вчинення значних правочинів – оприлюднено 28.03.2018р.
Прийняття рішення про виплату дивідендів – оприлюднено 28.03.2017р.
Про зміну складу посадових осіб емітента  – оприлюднено 28.03.2017р.
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – оприлюднено 28.03.2017р.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства – оприлюднено 31.03.2017р.