Звітність

Регулярна річна інформація

Звіт за 2020р.

Звіт за 2019 рік – оприлюднено 30.04.2019р.

Звіт за 2018 рік – оприлюднено 25.04.2019р.
Звіт за 2017 рік – оприлюднено 26.04.2018р.
Звіт за 2016 рік – оприлюднено 25.04.2017р.
Звіт за 2015 рік – оприлюднено 11.04.2016р.
Звіт за 2014 рік – оприлюднено 28.04.2015р.
Звіт за 2013 рік
Звіт за 2012 рік

Нерегулярна (особлива) інформація
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 08.09.2021р
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 05.05.2021р
Про зміну складу посадових осіб емітента 31.03.2021р
 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  31.03.2021р
 
Протокол Личильної комісії для комісії та повидомлення про пидсумки голосування  31.03.2021р
 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
Прийняття рішення про попередню згоду на вчинення значних правочинів – оприлюднено 28.03.2018р.
Прийняття рішення про виплату дивідендів – оприлюднено 28.03.2017р.
Про зміну складу посадових осіб емітента  – оприлюднено 28.03.2017р.
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – оприлюднено 28.03.2017р.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства – оприлюднено 31.03.2017р.