Документи

1) Статут товариства;

2) положення:
про загальні збори акціонерів;
про Наглядову раду;
про Директора (виконавчий орган);
про Ревізійну комісію;

3) Інформація про підсумки голосування на зборах акціонерів:

2018 рік

2017 рік
Позачергові збори 12.09.2017 року
2016 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік

4) висновки ревізійної комісії:
2017 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік

5) річна фінансова звітність:
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік

6) свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

7) Перелік афілійованих осіб.

Товариство немає філій та представництв.
Товариство не приймало та не затверджувало принципи (кодекс) корпоративного управління.
Товариство не подає державним органам будь-які інші документи звітності, крім фінансової.
Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.
Проспект емісії відсутній.