Новини

ЗАЯВА ПРО НАМIРИ

1. Iнвестор (замовник) – ПРАТ «ТОДЕФ»

2. Мiсцезнаходження та характеристика забудови – м. Київ, просп. В. Маяковського, 43/2, «Реконструкція з надбудовою торгових і адміністративних приміщень універсаму».

Об`єкт належить до класу наслідків (відповідальності) СС 3.

Технічні та технологічні дані:

3. Соціально-економічна необхідність: забезпечення обслуговування населення

4. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації

– земельних – не потребує;

– водних – 55.98 м3/добу;

– енергетичних – 2230,0 кВт електричної енергії, в т. ч. ІІ категорії – 2200кВт, І категорії – 30 кВт.;

– теплозабезпечення – 2,119 МВт;

– при будівництві – не потребує.

Потреба в інших ресурсах – не потребує.

5. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації)

При будівництві та експлуатації – орендний транспорт, вивезення побутових відходів – спецавтотранспортом місцевим комунальним господарством згідно з договором.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відсутні.

6. Еколого-інженерна підготовка і захист території

Забезпечення захисту від шумового забруднення від транспортних джерел та при роботі інженерного обладнання.

7. Можливий вплив запроектованої діяльності на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – не впливає;

повітряне середовище – викиди в атмосферне повітря по всіх забруднюючих речовинах нижче 0,1 ГДК населених місць, що відповідає нормативним вимогам;

водне середовище – джерелом водопостачання є міські мережі господарсько-питного водопроводу. Об’єкт забезпечений системою господарсько-побутової каналізації;

ґрунт – не впливає;

рослинний світ – не впливає;

тваринний світ та заповідні об`єкти – не впливає;

соціальне середовище – покращує, оскільки забезпечує населення обслуговуванням;

навколишнє техногенне середовище – в межах нормативних вимог.

8. Відходи виробництва – нових видів відходів не утворюється. Побутові відходи вивозяться спецавтотранспортом місцевим комунальним господарством згідно з договором.

9. Необхідність i обсяг виконання ОВНС – у відповідності до ДБН А 2.2-1-2003.

10. Участь громадськості – Публікація в ЗМІ.

Замовник:
ПРАТ “ТОДЕФ”
Директор
Пащенко В. Т.
Генеральний проектувальник:
ПП “Макропроект”
Директор
Лебедєв О. С.